На училище в музей

На училище в музей

На училище в музей

В изпълнение на програмата "Културните институции като образователна среда", г-жа Румяна Бенова проведе час по История и цивилизации с 5 клас в Националния археологически музей за втори път. Работейки по групи с работни карти, учениците изпълниха поставените задачи: да откриват и описват съответните експонати. Така те наистина се докоснаха до миналото.