Поръчка на униформи

Поръчка на униформи

Поръчка на униформи

Напомняме, че на 12.06.2024 г, сряда,
фирма "Треа-44" ще дойдат в училище на 12.06.2024 г. от 9:00 до 18:00 ч, за да вземат мерки и заявки за униформи за всички ученици.