Конкурс

Конкурс

Конкурс

На 17.10.2022 г. бе проведен конкурс за осъществяване на извънкласни дейност  в направление шах с комисия в състав:

Председател: Милен Минков

Членове: Оля Дойчинова, Юлияна Томанова - Николова, Цветелина Георгиева

Избран бе Шахматен клуб ЦСКА.