Резултати от състезанието "Аз и числата"

Резултати от състезанието "Аз и числата"

Резултати от състезанието "Аз и числата"

Понеделник е! Традиция е! ????

Налице са резултатите от състезанието "Аз и числата" на Съюза на българските начални учители. Отново чудесно представяне на нашите ученици, за което ги поздравяваме и им желаем още много бъдещи успехи!

Максималните брой точки - 50 постигнаха: 1 клас - Божидар Петров, Кристофер Христов и Преслав Димитров. От 2 клас Десислава Балабанова. От 4 клас Камен Кадиров, Матей Николов и Радостина Бончева.

Браво!