Преминаване в обучение в електронна среда

Преминаване в обучение в електронна среда

❗Съгласно Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, се преустановяват присъствените учебни занимания за всички ученици.

❗Учебният процес ще продължи в електронна среда от разстояние от утре / 21.10.2021 г. с продължителност на учебните часове 30 мин.

❗За промените в графика ще бъдат информирани всички ученици в групите на класовете до края на деня!