Откриване на учебната 2021/2022 година

Откриване на учебната 2021/2022 година

Откриване на учебната 2021/2022 година

Скъпи родители и ученици!

Бихме искали да Ви поздравим с настъпването на новата учебна година!

Откриването и ще бъде точно в 09:00 ч. в двора на училището, но по последните официални указания, освен родителите на ученици в 1 клас, останалите ученици идват сами!

Разбираме, че за всички ни е празник. Но Ви молим да проявите разбиране, с оглед ситуацията, в която се намираме!