Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

 Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 21 март 2024 г. от 12:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учебната 2023/2024 г. (от I клас – до VII клас).
В срок до 05.03.2024 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на състезанието. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен (фиктивен) код. В заявлението за участие в Математическото състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния ученик, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламента на състезанието.
Записване: Чрез класните ръководители

Пожелаваме успех на всички ученици!