Важно съобщение!

Важно съобщение!

Уважаеми родители,

Във връзка с възстановяване на присъствено обучение на учениците от 1, 2а, 2б и 3 клас в 159 основно училище „Васил Левски“ ви съобщавам следното:

1.В училището е създадена организация за тестване на ученици и персонал, който няма валиден зелен сертификат.

2. Поради факта, че учениците от 4 до 7 клас продължават да се обучават в електронна среда, учебните часове ще започват всеки ден от 8,00 ч. Разписанието на учебните часове и промените в седмичната програма ще се публикуват в съобщения в електронния дневник и ще ви бъдат изпратени от класните ръководители в групите по класове.

3. Учениците, които ще се обучават присъствено, трябва да не приемат храна и течности след 7, 30 ч. , за да се отчете вярно резултатът от тестването.

4. Тестването ще се провежда в понеделник и четвъртък, като по изключение първите два теста ще се направят в сряда, 10.11.2021 г., и във вторник, 16.11.2021 г.

5. Тестването на учениците ще се прави от екипи, определени със заповед на директора, в които са включени учители, родители и медицинско лице, притежаващи зелен сертификат. Членовете на екипа представят валиден зелен сертификат.

6. Ученици, които са преболедували COVID-19 или са ваксинирани, трябва да представят сертификата в сряда. Те няма да бъдат тествани.

6. До края на тази седмица павилионът на училището няма да работи, но са осигурени безплатни закуски в сряда и петък. Кетъринг засега също няма да има.

Благодаря на служителите в 159 основно училище за включване в организацията по връщане на учениците в клас и на родителите, които за изключително кратко време в почивните дни се включиха в дискусиите, организираните родителски срещи и успяха да подадат декларации.

Респект и благодарност към родителите доброволци, които ще помагат при тестването на децата.

Надявам се, че в сряда ще направи първата стъпка за връщане на всички ученици поетапно, в една сигурна и защитена среда.

С уважение, Илка Стоименова, Директор на 159. ОУ "Васил Левски"