След като се проведоха всички състезания на Съюза на българските начални учители в начален етап, се отличиха ученици от всеки клас, постигнали максимален брой точки на 2 или повече от състезанията.

Това са:
✅️1 клас
Алина Червенякова, Георги Дончев, Георги Рогачев, Ивалина Иванова, Калоян Кунов, Мерсин Хасан, Самуил Димитров, Светослав Мутафов, Яница Вангелова

✅️2 клас
Божидар Петров, Вая Илийчкова, Евелин Кутева, Ивена Дабова, Кристофер Христов, Никол Петрова

✅️3 клас
Александър Илиев, Виктория Благоева, Виктория Манавска, Виктория Рангелова, Емил Гюлев, Моника Бодалска, Радост Гунева, Сияна Георгиева, Стилян Костов

✅️4 клас
Александра Евгениева, Александра Матиканова, Александър Василев, Георги Кутев, Евелина Ангелова, Константин Коцев

Децата се класираха за Финалното Национално състезание, което ще се проведе на 27.04!

Пътят и резултатите до тук вече са достатъчно доказателство за отличната им подготовка, постоянството и трудът, които демонстрираха!

Желаем им успех и достойно представяне! ????????????