Национално състезание "Любословие"

Национално състезание "Любословие"

Национално състезание "Любословие"

През тази учебна година нашите ученици от начален етап разшириха участията си в националните състезания. Те ентусиазирано приеха предизвикателството да се явят на националното състезание по Български език и литература "Любословие", което се организира от Сдружението на учителите филолози!
Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.
При максимален брой 50 т. децата, които постигнаха над 40 т в това нелеко състезание са:
✅️2 клас
Самуил Александров Димитров 43 т.
Алина Лозарова Червенякова 41 т.
Красимир Юлиянов Костадинов 40 т.
✅️3 клас
Божидар Павлов Петров 45 т.
Вая Яниславова Илийчкова 41 т.
Кристофер Пабло Христов 41 т.
Теодора Николай Николова 41 т.
✅️4 клас
4 клас
Александър Ивайлов Илиев 48 т.
Радост Василева Гунева 46,5 т.
Виктория Виктор Рангелова 43 т.
Сияна Методиева Георгиева 43 т.
Стилян Илиянов Костов 41,5 т.
Виктория Благоева Благоева 40 т.
Виктория Йоан Манавска 40 т.
????Александър Илиев заслужено застава на 3 място и се класира за следващия етап от състезанието! Браво!!!
Поздравления за децата и техните учители!
Желаем им все така смело да посрещат новите предизвикателства и уверено да изпробват силите, знанията и уменията си!