Успех по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Успех по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Успех по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

26.09.2019

          Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за
съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование.
Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а
навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието, оптимизира
процеса на обучение и повишава неговата ефективност.