Важно!

Важно!

Важно!

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

На 13.06 /понеделник/ от 18:00 ч. ще бъде проведена родителска среща. От 17 ч. ще имате възможност да поръчате униформи за децата.