Да бъдем съпричастни!

Да бъдем съпричастни!

Да бъдем съпричастни!

11.09.2019

        Поверявайки ни децата си, Ви ни поверявате освен отговорността за тяхното образование, но и възможността да стане част от възпитанието им! Да ги превърнем заедно в отговорни, толерантни, добронамерени и съпричастни хора! 
        В последните дни сме свидетели на трагедия, оставила близо 50 семейства без дом. Там живеят и бъдещи ученици, за които началото на учебната година ще е по – скоро притеснение, отколкото празник.
        В знак на съпричастност към пострадалите ние, колективът на 159 ОУ „Васил Левски“, Ви призоваваме вместо цветя, с които искате да ни уважите в първия учебен ден, да се включим заедно в инициативата за набиране на средства за подпомагане на пострадалите семейства.