Час в музея

Час в музея

Час в музея

Вчера отново бе проведен урок по История и цивилизации с учениците от 5 клас в Археологическия музей с ръководител г-жа Румяна Бенова. Част от мероприятието бе пренесено и в античния комплекс Сердика. По време на часа децата бяха ангажирани с конкретни задачи за изпълнение в предварително подготвени работни листа.с учениците от 5 клас в Археологическия музей с ръководител г-жа Румяна Бенова. Част от мероприятието бе пренесено и в античния комплекс Сердика. По време на часа децата бяха ангажирани с конкретни задачи за изпълнение в предварително подготвени работни листа.