График за получаване на поръчаните униформи

График за получаване на поръчаните униформи

График за получаване на поръчаните униформи

На вниманието на всички родители - график за получаване на поръчаните униформи: