„Млади възрожденци“

 „Млади възрожденци“

„Млади възрожденци“

Ученици от клуб „Млади възрожденци“ при 159. ОУ „Васил Левски“ с ръководител г-жа Румяна Бенова се включиха в конкурса на тема „145 години София – столица на България‘‘. Те изготвиха постер, като на фона на черно-бяла снимка на Шарения мост подредиха цветни изображения на многоликата ни столица.
Младите възрожденци използваха неучебния 2 май и посетиха редица музеи, за да опознаят миналото на града. Те се убедиха, че тя е древна, модерна, зелена и спортна столица, изпълнена с много храмове и паметници.
Нашата столица наистина „Расте, но не старее!“