Мисия: Откривател с тема “Експедиция до Северния полюс”.

Мисия: Откривател с тема “Експедиция до Северния полюс”.

Мисия: Откривател с тема “Експедиция до Северния полюс”.

Предизвикателството пред малките откриватели по време на мисията ще бъде: “Хайде да
планираме и изпълним експедиция до Северния полюс!”. С тази мисия децата ще
опознаят работата на откривателите, техните цели, организация, екипи и превозни
средства. Ще се запознаят с известни откриватели и техните пътешествия по света. Ще се
запознаят с първите откриватели на полярният кръг. След това ще изиграят сценка с
експедиция до Северния полюс, като изберат цел, планират и приготвят всичко
необходимо за постигането й.