Актуална информация

Актуална информация

Актуална информация относно COVID 19 ще публикуваме винаги, когато разполагаме с такава. Към този момент, на заглавната страница, в категория "Актуална информация относно COVID 19" може да откриете Заповед на Директора на 159 ОУ "Васил Левски", с която утвърждава:

1.Правила за работа на училищното образование в 159 основно училище „Васил Левски“ през учебната 2020/2021 г.в условията на COVID– 19.

2. Инструктаж на учителите.

3.Инструктаж на учениците.

4.Инструкция за дезинфекционни мероприятия.

5.Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID – 19 на ученик.

6.Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID – 19 на служител.

7.Алгоритъм за дезинфекция.

8.Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда.