Обучение на учителите на 159.ОУ "Васил Левски"

Обучение на учителите на 159.ОУ "Васил Левски"

Обучение на учителите на 159.ОУ "Васил Левски"

В днешния слънчев и празничен Лазаровден в нашето училище се проведе обучение на учителите от 159.ОУ "Васил Левски" и ДГ 94 "Детски свят" - гр. Бухово с лектор адвокат Елена Златева на тема "Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието".