О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 159. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ  В 159. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 159. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

159.ОУ обявява конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности през учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 години:

І. Видове извънкласни дейности:

1.   Хандбал

2.   Бадминтон

3.   Футбол

4.   Акробатика

159.ОУ обявява конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности през учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 години:

І. Видове извънкласни дейности:

1.   Хандбал

2.   Бадминтон

3.   Футбол

4.   Акробатика