Обществен съвет

Състав на Обществен съвет:

Председател

  • Вероника Благоева Цветкова 

Членове

  1. Мария Владимирова Вангелова
  2. Мария Йорданова Йорданова
  3. Петя Григорова Йорданова
  4. Здравка Иванова Иванова - представител на финансиращия орган

Резервни членове

  1. Мария Стефанова Ганчева
  2. Ивалина Красимирова Карадашка
  3. Аделина Йорданова Динкова
  4. Йорданка Георгиева Луканова