Свободни места за прием

Свободни места за прием

Свободни места за прием

Следващата учебна година ще я стартираме с безпрецедентен за училището ни брой ученици!
Вярваме, че в работата си с децата успешно развиваме разностранните им интереси, качества и умения, необходими за цял живот!
Вярваме, че сме на прав път!

Обявяваме 11 свободни места в 4 клас.
В останалите класове свободни места няма!