Свободни места

Свободни места

Свободни места в 159 основно училище "Васил Левски" за учебната 2020/2021 г.

1 клас - 13

5 клас - 10

7 клас- 2

Заявления за записване се приемат до 14.09.2020 г. всеки работен ден в канцеларията на училището.