Свободни места по класове за учебната 2021/2022 година

Свободни места по класове за учебната 2021/2022 година

2 клас - 12 места

3 клас - 1 място

6 клас - 13 места 

7 клас - 2 места

Заявления се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 07:30 - 16:00 ч.