Обществен съвет

Обществен съвет

На основание чл. 12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата се свиква Общо събрание на 10.09.2019 г. от 18:00 ч. за избор на нов обществен съвет към 159 ОУ "Васил Левски".