Свободни места

Свободни места

Свободни места в 159 основно училище "Васил Левски" за учебната 2020/2021 г.

1 клас - 13

 Заявления за записване се приемат до 14.09.2020 г. всеки работен ден в канцеларията на училището.